• Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания
  • Водоснабдителни и водопонизителни сондажи и системи
  • Геозащитни и екологични обекти

Галерия

Направа на изпускатели на Дуранкулашкото езеро – 2003 г.
Изграждане на джоб-стена в междугарието Лакатник – Левище – 2003 г.
Проучване на свлачище, разрушило напорен тръбопровод в м. Юндола – 2003 г
Укрепване на източен скален откос над гр. Провадия <br>
– 2004 г.
Изграждане на водопонизителни сондажи при строителството на Метростанция 9 – Стадион
Инженерно геоложко проучване на Метро станция 8 –
Обрушване на скални откоси при гр. Кърджали – 2009 г.
Монтаж на сигнално осветление на комин с Н – 125 м в ОЦ
Сондиране за пилотно укрепване на къща с малогабаритна сондажна уредба – 2010 г.
Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ
Укрепване с анкери и торкрет на левия бряг на р. Сестримска – 2012, 2013 г.
Работа с динамичен пенетрометър, проучване за основен ремонт на улици в кв.
Инженерно геоложко проучване с малогабаритна сонда – 2013 г.
Сондиране с пневматична сонда за анкерно укрепване на скален откос – 2013 г.
Почистване на сондажен кладенец.
Оглед с телевизионна камера на сондажен кладенец.