Май 2016 г.


В края на м. април и началото на м. май 2016 г., по договор с НЕК - ЕАД, специалисти на "Булгеоинвест" ЕООД изпълниха изключително сложен в техническо отношение вътрешен оглед на напорен тръбопровод № 2 на ПАВЕЦ "Чаира". При огледа беше използвана алпийска техника, лодки и специализирано фотографско оборудване.