Март 2016 г.


Съвместно с "Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД, специалисти на "Булгеоинвест" ЕООД изпълниха инженерногеоложки проучвания за реконструкция на "Западен парк" в гр. София. Проектът се финансира от Столична община.