Януари 2016 г.


Специалисти на "Булгеоинвест" ЕООД приключиха инженерногеоложкото проучване за висока сграда, с над 20 етажа, в кв. "Дианабад", гр. София. Проектирането и строителството се изпълнява от "Артекс Инженеринг" АД.