Към момента "Булгеоинвест" ЕООД не разполага със свободни работни места