• Възможности за осигуряване на сондажна, геофизична и водочерпателна апаратура
  • Програми за управление на отпадъците
  • Направа на сондажи от ф125 до ф315 за добив на  подземни води.
More Website Templates @ TemplateMonster.com. July 16, 2012!

Проекти:

сондажни кладенци
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ
Ние разполагаме с възможности за осигуряване на сондажна, геофизична и водочерпателна апаратура, която да покрие целия спектър от проучването, необходимо за строителството.
сондажни кладенци
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ВОДОПОНИЗИТЕЛНИ СОНДАЖИ И СИСТЕМИ
Водоснабдяване за битови, промишлени и селскостопански цели. Направа на сондажи от ф125 до ф315 за добив на подземни води.
гео-защитни съоръжения
ГЕОЗАЩИТНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ
Разработване на екологични доклади и разработки (ОВОС, ЕО), програми за управление на отпадъците, общински програми по околна среда, разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти.