• Специализирани алпийски височинни работи
  • Монтаж на топлоизолации и хидроизолации
  • Хидропесъкоструене на метални съоръжения – мостове, парапети, колони и каменни облицовки

Специализирани алпийски височинни работи

“БулГеоинвест” разполага с група от алпинисти и пещерняци с висока професионална квалификация. “Бул“Геоинвест” ЕООД разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и комуникационно оборудване за безопасно, бързо и качествено извършване на височинни работи.
Основните услуги, които предлагаме в това направление са:
- обрушване и замрежване на слаби места над жп линии и шосета;
- укрепване на високи скални откоси;
- геодезически заснемания на високи скални откоси, - измерване елементите на напукаността и напластяването;
- ремонт на високи съоръжения (комини, водонапорни кули) и сгради..

Топлоизолации и хидроизолации
“БулГеоинвест” предлага монтаж на топлоизолации и хидроизолации, както и цялостно саниране на жилищни и административни сгради. Фирмата разполага с квалифицирани проектанти и монтажници на топлоизолации и хидроизолации. Гаранционен срок за външната топлоизолация и хидроизолация – 10 години.
Основните услуги, които предлагаме са следните:
- монтаж на външни топлоизолации с помощта на алпинисти, от скеле или автовишка;
- монтаж на вътрешни топлоизолации;
- цялостно саниране на сгради, включително топло и хидроизолация, ремонт и подмяна на ВиК, конструктивно обследване, подновяване на арматурни връзки, укрепване и др.

Песъкоструене и хидропесъкоструене на метални съоръжения – мостове, парапети, колони и каменни облицовки.
“БулГеоинвест” ЕООД разполага с техника и специалисти за почистване посредством бластиране и хидробластиране на метални конструкции (мостове, халета) и каменни облицовки.